گروه الکترونیکی پارس

اخبار سایت

حمایت از سایت


اورانیوم چیست؟

اورانیوم یکی از عناصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن U و عدد اتمِی آن ۹۲ می باشد. اورانیوم که یک عنصر سنگین، سمی، فلزی و رادیواکتیو می باشد به گروه آستیندها تعلق دارد. معمولا اورانیوم در مقادیر بسیار ناچیز درصخره ها، خاک، آب، گیاهان، جانوران و انسان یافت می شود.

خصوصیت های قابل توجه

اورانیوم هنگام عمل پالایش به رنگ سفید مایل به نقره ای است و کمی نرم تر از فولاد، چکش خوار و رسانای جریان الکتریسیته می باشد. چگالی اورانیوم ۶۵% بیش تر از چگالی سرب می باشد. اگر اورانیوم به خوبی جدا شود به شدت از آب سرد متاثر شده و در برابر هوا اکسید می شود. اورانیوم استخراج شده از معادن می تواند به صورت شیمیایی به دی اکسید اورانیوم و دیگر گونه های قابل استفاده در صنعت تبدیل شود.

ادامه مطلب


برچسب ها: